top of page

Shalom 4 - Unit 3

Recordings

Anchor 1

Flashcards

Hifiel - Flashcards

Hifiel - Learn

Anchor 2

Vocabulary - Flashcards

Vocabulary - Learn

Foldie - Flashcards

Foldie - Learn

Video

Anchor 3

Shalom 4 - Unit 3

Shalom 4 - Unit 3

Shalom 4 - Unit 3
חיפוש סרטון...
מה אפשר ללמוד על החברה וההיסטוריה הישראלית מביקור בסופר

מה אפשר ללמוד על החברה וההיסטוריה הישראלית מביקור בסופר

04:15
צפייה בסרטון
סגרו לנו את הפה פסטיבל זמר או גטו למוזיקה מזרחית

סגרו לנו את הפה פסטיבל זמר או גטו למוזיקה מזרחית

10:15
צפייה בסרטון
bottom of page